Welsh Greeting Card Phrases

Welsh greeting card meaning

 

 

Welsh  English
Pen-blwydd Hapus Happy Birthday
Nadolig Llawen Merry Christmas
Blwyddyn Newydd Dda Happy New Year
Pasg Hapus Happy Easter
Dydd Gwyl Dewi Hapus Happy St David’s Day
Sul y Mamau Hapus Happy Mother’s Day
Sul y Tadau Hapus Happy Father’s Day
Llongyfarchiadau Congratulations
Cariad Mawr Lots of Love
Gyda Chydymdeimlad With Sympathy
Llongyfarchiadau ar eich Priodas Congratulations on your wedding
Llongyfarchiadau ar eich Dyweddiad Congratulations on your engagement
Greeting card phrases in Welsh
Welsh English
   
mwynhewch eich diwrnod enjoy your day
cofion cynnes warm regards
yn meddwl amdanoch thinking of you
gwela i chi yn fuan I’ll see you soon
gwelwn ni chi yn fuan we’ll see you soon
llongyfarchiadau ar eich swydd newydd congratulations on your new job
pob lwc good luck
dw i’n dy garu di I love you