Sylfaen (South) – Welsh in Oz

Roedd Alex yn byw yn Perth, Gorllewin Awstralia. Roedd e wedi bod eisiau dechrau gwefan neu fforwm ers tua deng mlynedd. Tua wyth mlynedd yn ôl, tra roedd mewn bar Gwyddelig yn Subiaco, cwrddodd e â Chymro arall, ac esboniodd ei syniad wrtho fe.

Roedd hiraeth mawr arno fe am Gymru. Ddim yn unig y wlad ond y bobl a’r hwyl hefyd (yn enwedig ar ôl cwpwl o beints!). Tra roedd yn Awstralia dechreuodd rhyw fath o glwb cymdeithasol ac roedd llawer o Gymry yn dod yn enwedig i weld chwaraeon ar y sgrin fawr.

Yn anffodus roedd rhaid iddo fe adael Awstralia yn sydyn achos bu farw ei dad yng nghyfraith. Roedd hyn yn sioc mawr i’r teulu. Dydy’r clwb cymdeithasol ddim yr un peth nawr hebddo fe.

Yn ddiweddar, mae e wedi dysgu sgiliau newydd am y we a marchnata. Mae’r fforwm newydd i fod yn lle cwrdd mewn person yn Awstralia. Mae’n agored i bawb, ddim yn unig ar gyfer pobl sy’n byw yn Awstralia.

Felly os oes diddordeb gyda chi mewn mynd i Awstralia ar wyliau, symud yno i fyw neu os dych chi’n byw yno ar hyn o bryd ewch i’r wefan www.welshinoz.com.