Home

Welcome to the Acen website

This is your website to learn more about Wales and the Welsh language. There’s information here about the history of Wales and also the history of the Welsh language. You can find details about learning Welsh and also a look at some gifts from Wales.

 

The site is currently under reconstruction. Please let us know if any links do not work or if you encounter any problems. If you’d like to see anything else on the website in the future, please let us know.

 

 

Croeso i wefan Acen

Dyma wefan i chi ddysgu mwy am Gymru a’r Gymraeg. Byddwch yn cael ychydig o hanes Cymru a hefyd hanes yr iaith Gymraeg. Mae gwybodaeth yma hefyd am ddysgu Cymraeg a hefyd golwg ar nwyddau Cymraeg a Chymreig.

 

Mae’r wefan yn cael ei hail-adeiladu ar hyn o bryd. Rhowch wybod i ni os ydych yn dod o hyd i linc sydd ddim yn gweithio neu os ydych yn dod ar draws unrhyw broblem. Os hoffech weld unrhyw beth arall ar y wefan yn y dyfodol, rhowch wybod i ni.