28 April 2017

Elin Fflur a’r Band a Cadno

 

Nos Wener 28 Ebrill am 8.00

Friday night 28 April at 8.00

yn y Clwb Rhyddfrydol, Treganna, Caerdydd
at the Liberal Club, Canton, Cardiff

Tocynnau’n £10 o Caban ymlaen llaw neu £12 wrth y drws ar y noson
Tickets are £10 available from Caban or £12 at the door
Elw i Eisteddfod Caerdydd 2018
Profits to go to Cardiff Eisteddfod 2018
Please follow and like us:
Twitter
Visit Us
Follow Me