Cymraeg Swyddfa

Ydych chi’n mynd ar wyliau neu i ffwrdd o’ch gwaith am gyfnod? Dyma rai ymadroddion defnyddiol ar gyfer gosod neges ‘allan o’r swyddfa’ dwyieithog ar eich ebost.

Nid wyf yn y swyddfa ar hyn o bryd.I’m not in the office at the moment.
Byddaf yn ôl yn y gwaith ar …I will be back at work on…
Os yw’ch ymholiad yn un brys, cysylltwch â….If your enquiry is urgent, please contact…
Anfonwch eich neges ymlaen at….Please forward your message to ….
Ni fydd gennyf fynediad at fy ebost.I won’t have access to my emails.
Yr wyf i ffwrdd o’r swyddfa rhwng … a …I’m away from the office between … and …