Dysgu

10 Rheswm dros ddysgu Cymraeg

1. Mae dros 580,000 o bobl yn siarad Cymraeg yng Nghymru a mwy na thebyg cymaint â hynny y tu allan i Gymru! Mae pob plentyn yn yr ysgol yng Nghymru naill ai yn siarad neu yn dysgu Cymraeg.

2. Mae’n rhaid i’r sector gyhoeddus ddarparu gwasanaethau yn Saesneg ac yn y Gymraeg ac mae nifer o gwmnïau preifat hefyd yn gwneud hyn gan ei fod yn dda ar gyfer eu busnes. Golyga hyn fod angen mawr am siaradwyr Cymraeg – yn enwedig mewn rhai sectorau.

3. Mae ymchwil yn dangos bod hi’n haws dysgu iaith arall ar ôl meistroli dwy iaith.

4. Drwy Ewrop, mae’r diwydiannau twristiaeth a lletygarwch yn dod i ddeall pwysigrwydd allu cynnig profiad o ddiwylliant y wlad. Mae hefyd yn rhoi Cymru mewn sefyllfa gref yn Ewrop.

5. Mae dysgu ychydig yn unig yn gallu cynyddu eich ymwybyddiaeth o’r hyn sydd o’ch cwmpas. Mae deall enwau strydoedd a lleoedd yn eich ardal a gwybod y rheswm y tu ôl iddynt yn gallu bod yn hynod o ddiddorol ac yn gallu agor drysau newydd.

6. Mae rhai pobl sy’n dysgu Cymraeg yn dod yn athrawon Cymraeg mewn ysgolion neu yn y gymuned, neu yn cael rôl weinyddol yn y meysydd yma.

7. Mae meddu ar ddwy iaith yn rhoi mynediad i chi i ddau ddiwylliant! Rydych yn gallu mwynhau Radio Cymru, S4C a’r Eisteddfod yn ogystal â nifer o ddigwyddiadau lleol heb angen offer cyfieithu ac isdeitlau. Mae’r rheiny ohonoch sydd â diddordeb mewn llenyddiaeth a hanes yn gallu cael mynediad at draddodiad llenyddol o dros 1500 o flynyddoedd! Mae’r rheini ohonoch sydd â diddordeb mewn cerddoriaeth yn gallu mwynhau cerddoriaeth pop, roc, gwerin, corau ac emynau Cymraeg.

8. Os ydych yn hanesydd neu’n olrhain hanes eich teulu, gall y Gymraeg fod yn erfyn ymchwil hanfodol.

9. Mae dysgu unrhyw beth yn dda i chi! Y mwyaf dych chi’n gallu cadw’r ymennydd yn weithgar, y gorau fydd eich ymennydd! Felly pam na ddysgwch Gymraeg?

10. Mae llawer yn credu mai’r Gymraeg yw iaith y nefoedd!

Gadael Ymateb