Sylfaen (De) – Penderyn

Pentref bach ym mynyddoedd Bannau Brycheiniog ydy Penderyn. Mae e ar yr A4059 tua 10 milltir o Ferthyr Tudful. Ond er 2004 mae’r lle wedi dod yn enwog drwy’r byd am wisgi arbennig iawn – wisgi brag sengl o’r enw Penderyn.

Roedd cwmni yn gwneud wisgi yn Frongoch ger y Bala, ond daeth y gwaith i ben yn 1900. Yn 2000 agorodd Y Welsh Whisky Company eu distyllty newydd ym mhentref Penderyn. Ar Fawrth 1af 2004 daeth Charles, Tywysog Cymru i Neuadd Dewi Sant, Caerdydd i lansio’r wisgi newydd. Heddiw mae’r cwmni yn gwerthu pedwar math o wisgi gydaa blasau gwahanol – Madeira, Sherrywood, Peated a Port Wood.

Yn 2007 dechreuodd y cwmni werthi tri gwirod newydd dan enw Penderyn – ‘Brecon Gin’, ‘Brecon Vodka’ a ‘Merlyn Cream Liqueur’. yn 2008 agoron nhw ganolfan ymwelwyr ble dych chi’n gallu gweld hanes gwneud wisgi yng Nghymru, sut maen nhw’n gwneud wisgi yn Penderyn a hefyd blasu’r wisgi.

Ewch i’w gwefan i gael mwy o hanes, cliciwch yma.

 

Bannau Brycheiniog – Breacon Beacons
brag sengl – single malt
distyllty – distillery
blasau – flavours
gwirod – spirit
canolfan ymwelwyr – visitor centre
blasu – to taste