Llynnoedd

llynnoedd“I’r llyn y rhed yr afon ac o’r llyn y rhed i’r môr.”

Mae llynnoedd Cymru yn baradwys i bysgotwyr, i’r rhai sy’n hoff o olygfeydd trawiadol a llonyddwch cefn gwlad ac i’r dewr sy’n hoff o drochiad oer! Mae rhai hefyd yn cael eu defnyddio ar gyfer chwaraeon a diddordebau mwy egnïol.

Parc Cenedlaethol Eryri ydy’r ardal i fwynhau amrywiaeth o lynnoedd bach a mawr, dwfn a bas. Er eich bod yng nghanol y mynyddoedd, gallwch deithio i lawer ohonyn nhw mewn car. I gyrraedd rhai o’r mwyaf dramatig, mae’n rhaid cerdded neu ddringo; ond, wedi cyrraedd, chewch chi mo’ch siomi.

Dan gopa’r Wyddfa mae dau lyn lle bu dynion yn chwilio am gopr ar un amser – Glaslyn a Llyn Llydaw. Mae Afon Glaslyn yn rhedeg o lyn Glaslyn i lawr i Fae Ceredigion, 25 cilometr i’r de-orllewin.

Mae Llyn Padarn yn un o lynnoedd mwyaf hyfryd Eryri. O lan y llyn ar ddiwrnod braf, gallwch edrych ar hyd y llyn tua’r de a gweld y mynyddoedd ar bob ochr a chopa’r Wyddfa yn y pellter.

Bala Lake Snowdonia Scenery

Llyn naturiol mwyaf Cymru ydy Llyn Tegid ger y Bala (6.4 cilometr o hyd a 1.6 cilometr o led). Mae’r llyn yn gartref i bysgodyn bach prin iawn – y gwyniad; mae’r pysgodyn yma wedi bod yma ers yr Oes Iâ diwethaf.

Mae nifer o lynnoedd Cymru wedi cael eu creu gan ddyn er mwyn darparu dŵr ar gyfer byw, gwaith a hamdden. Ar un amser cafodd nifer o dyffrynnoedd a phentrefi bach Cymru eu boddi er mwyn darparu dŵr ar gyfer pobl yn Lloegr – a hynny yn erbyn ewyllys y bobl leol. Heddiw, mae’r llynnoedd yma yn hardd iawn, ond mae hanes trist yn gorwedd dan wyneb y dŵr.

Cronfa ddŵr fwyaf Cymru ydy Llyn Efyrnwy, ym Mynyddoedd Berwyn, Powys. Mae’r dŵr o’r llyn yn mynd i ardal Lerpwl. Yn y Canolbarth, mae cronfeydd Cwm Elan yn casglu dŵr ar gyfer ardal Birmingham. Mae cronfa Llyn Brianne ar Afon Tywi yn casglu dŵr ar gyfer pobl de Cymru; mae’r argae yn 91m o uchder – yr uchaf ym Mhrydain.

Gadael Ymateb