Cyflwyno barddoniaeth i ddysgwyr

Dyma adnodd arbennig i gyflwyno darnau o farddoniaeth Cymraeg i bobl sy’n dysgu Cymraeg. Mae casgliad o farddoniaeth cyfoes yma gan wahanol feirdd gan gynnwys Anni Llyn, Mei Mac, Gruffydd Owen, Gwion Hallam, Idris Reynolds, T.Llew Jones, Eurig Salisbury, Gwyneth Glyn, Dic Jones, Tudur Dylan Jones a llawer mwy.

Ceir esboniadau am eiriau anodd a hefyd llu o weithgareddau y gellir eu haddasu ar gyfer dosbarthiadau Cymraeg i Oedolion. Mae adnoddau sain ar gael ar y wefan hefyd lle y darllenir y cerddi.

I weld y prosiect ac i ddysgu mwy, ewch i’r wefan – www.barddoniaeth.cymru

Please follow and like us:
Twitter
Visit Us
Follow Me